Condé Nast Johansen- utmärkelsen 2020

Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden är återigen nominerade att delta i denna ansedda utmärkelse och detta kräver att våra gäster bedömer kvaliteten på våra anläggningar och tjänster.

Dessa utmärkelser har skapats för att erkänna och hedra spetskompetens på alla hotell och spa-anläggningar som ingår i guiden. “Condé Nast Johansens Awards for Excellence” har blivit ett kvalitetsmärke, särskilt uppskattat bland lyxkonsumenter och yrkesverksamma inom turistsektorn.

Condé Nast Johansen är den mest omfattande årliga utvärderingen av oberoende ägda hotell- och spa-anläggningar, utförda av engagerade och välutbildade inspektörer. Vissa anlägningar har evaluerats upp till fem gånger för att få vara med i guiden, i syfte att minska det slutliga urvalet och få fram de bästa boendena för den självständige resenären.

Vinnarna av utmärkelsen, vars nominering eller inbjudan att delta redan innebär ett viktigt erkännande för ett hotell, tillkännages i november.

Condé Nast Johansens Awards for Excellence Voting